top of page
Naše ordinace nabízí:

Komplexní gynekologická vyšetření a péče:

NAŠE SLUŽBY

 • Včasná diagnostika gravidity

 • Vyloučení mimoděložního těhotenství

 • Prenatální ultrazvuková diagnostika vrozených vývojových vad

 • Komplexní péče v těhotensví s možností nadstadardních služeb

 • Možnost fotografického a video záznamu vyšetření 2D ultrazvukem

 • Možnost ultrazvukového určení pohlaví plodu

 • Přítomnost partnera, či blízké osoby u ultrazvukových vyšetření

 

 

 
 • Preventivní prohlídky - kolposkopie, onkologická cytologie (používáme jednorázová plastová vyšetřovací zrcadla)

 • Abdominální a vaginální ultrazvuková vyšetření

 • Diagnostika a léčba poruch menstruačního cyklu

 • Moderní antikoncepce

 • Malé ambulantní výkony

 • Dispenzarizace (sledování) patologických stavů

 • Péče o ženy v období přechodu a dalších let

 • Hormonální substituční léčba klimaterických obtíží

 • Péče o neplodné páry, spolupráce s centry asistované reprodukce

 • Poradenství a konzultační služby

 • Léča stresové inkontinence

Komplexní péče o těhotné s fyziologickým i rizikovým těhotenstvím:
Užitečné odkazy:

 

Spolupracující nemocnice

 • Oblastní Nemocnice Kladno

        http://www.nemkladno.cz

 

 • Masarykova Nemocnice Rakovník

       http://www.nemorako.cz/

bottom of page