Celulitida

všichni víme jak vypadá. Postižená oblast kůže je nerovná, v kůži jsou patrné nepravidelné důlky a prohlubně, vkleslinky. Celulitida  se objevuje u obesních i stíhlých lidí u sportovců i nesportovců u mladých i starších.

Celulitidy je velmi obtížné se zbavit. Je resistentní na hubnutí, na sport. U celulitody, která je způsobena nahromaděním mezibunečné tekutiny je pomoc možná  díky opakovaným lymfodrenážím. Ale co u celulitody, které je způsobena nahromaděním tuků nebo kombinací více příčit?

Jak vlastně vznikají typické ďolíčky a prohlubně? Vznikají tak, že se z podkoží do míst s ďolícky upínají vazivová vlákna, která pokožku vtahují dovnitř a tím vzniká nerovnost.

Nyní se nově nabízí možnost tyto vlákna částečně rozpustit a nahradit je nově vytvořeným vazivem, které již nebude defektní a nebude pokožku vtahovat dovnitř. Zároveň je zde možnost redukce tukových vrstev společně se snížením obsahu tekutiny v mezibunečném prostoru. Toho lze dosáhnout injekční aplikací speciálních enzymů.

Přijďte se poradit, efekt je rychlý, celulitity se můžete zbavit už během 14 dní.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now