Celulitida

všichni víme jak vypadá. Postižená oblast kůže je nerovná, v kůži jsou patrné nepravidelné důlky a prohlubně, vkleslinky. Celulitida  se objevuje u obesních i stíhlých lidí u sportovců i nesportovců u mladých i starších.

Celulitidy je velmi obtížné se zbavit. Je resistentní na hubnutí, na sport. U celulitody, která je způsobena nahromaděním mezibunečné tekutiny je pomoc možná  díky opakovaným lymfodrenážím. Ale co u celulitody, které je způsobena nahromaděním tuků nebo kombinací více příčit?

Jak vlastně vznikají typické ďolíčky a prohlubně? Vznikají tak, že se z podkoží do míst s ďolícky upínají vazivová vlákna, která pokožku vtahují dovnitř a tím vzniká nerovnost.

Nyní se nově nabízí možnost tyto vlákna částečně rozpustit a nahradit je nově vytvořeným vazivem, které již nebude defektní a nebude pokožku vtahovat dovnitř. Zároveň je zde možnost redukce tukových vrstev společně se snížením obsahu tekutiny v mezibunečném prostoru. Toho lze dosáhnout injekční aplikací speciálních enzymů.

Přijďte se poradit, efekt je rychlý, celulitity se můžete zbavit už během 14 dní.