top of page

Chirurgické vytětí jizvy, znaménka, bradavice, kondylomu, kožního výrůstku a podobně


Chirurgická korekce (vytětí) jizev (znamének, bradavic,… – budeme ale modelově psát o jizvě)

Jizvu, která již vznikla, nelze nikdy zcela odstranit. Co můžeme udělat je její  vytětí  s následnou plastickou adaptací kůže tak, aby nově vzniklá jizva byla co nejvíce nenápadná. Budou-li dodrženy postupy péče o jizvu, nebude-li jizva předčasně namáhána, nebude-li se hojit pod tahem,… pak lze očekávat dobrý kosmetický výsledek.

Kdy přistupujeme k chirurgické korekci jizvy?
Jedná-li se o jizvu, která již není vhodná k méně invazivnímu řešení. Nejčastěji se jedná o straší jizvy, které vystupují nad povrch anebo jsou naopak vtažené do podkoží, jsou nepřiměřeně široké a podobně.

 

Na co se máte připravit?

Lékař s vámi probere motivaci k danému zákroku, zhodnotí celkový zdravotní stav, prodělané nemoci, operace, vznik jizvy, zjiští některé dědičné zátěže, které mohou ovlivňovat špatné hojení jizev, odebere anamnézu.
Pokud se vzájemně domluvíte na chirurgickém řešení, bude Vám podrobně objasněn princip zákroku, možná rizika a vysvětleny předoperační pokyny i zásady nutné pro pooperační období.

Excize jizvy
Stávající jizva se chirurgicky zcela odstraní, podkoží a následně  okraje rány se sešijí plastickým stehem. Po dobu hojení bude pevnost jizvy podpořena externími leukostehy a překryta voděodolnou folií. Samotný steh se vstřebá sám, není třeba jeho odstraňování.  Samotný zákrok se standardně provádí v místní anestezii.

Rekonvalescence po excizi jizvy
Vzhledem k tomu, že rekonvalescence je proces ryze individuální, závisí nejen na daných schopnostech hojení organismu každého jedince. Pooperační výsledek se modifikuje zhruba ještě rok od operace a při správné péči o jizvu může být tato takřka neviditelná.

Jak se starat o jizvu: chránit ji 8 týdnů před intenzivním slunečním zářením (používání krémů s vysokou ochranou před UV zářením. Masírovat jizvu opatrně konečky prstů a vmasírovávat mastný krém nebo speciální krém proti jizvám.

Další podrobnosti se dozvíte při osobní konzultaci s lékařem.

bottom of page