top of page

Kryochirurgické výkony

jsou drobné výkony, při kterých velmi cíleně, rychle ochladíme ošetřovanou oblast a tím dojde k destrukci nechtěné tkáně.

V našem zařízení nepoužíváme přikládání vatových štětiček namočených do tekutého dusíku. Máme speciální přístroj s jemnou tryskou, pomocí které aplikujeme na ošetřovanou oblast milimetrový proud tekutého rajského plynu, který tkáň zmrazí velmi rychle na teplodu -89 st.C

Zákrok probíhá ambulatně. Buďto bez anestezie (klient má pocit jako by mu někdo silně tlačil hrotem tužky na ošetřované místo), anebo je možná lokální anestezie mastí nebo injekčně. Po ošetření místo nejprve zčervená a dojde k mírnému otoku. Po několika dnech se nadbyteční tkáň odloučí a vzniklý defekt se velmi rychle zahojí, bez jizvy s velmi dobrým kosmetickým výsledkem, může se vytvořit i puchýř.

Někdy je nutné výkon zopakovat po několika týdnech.

Co vše je možné ošetřit?

odstranění bradavice
odstranění kondylomat
odstranění pigmentových skvrn
odstranění kožních výrůstků
korekce keloidních jizev
odstranění “stařeckých” skvrn
odstranění hemangiomu a další

bottom of page