top of page

Úspěšná léčba vaginismu a nemožnosti průniku do pochvy

 

Vaginismus je stav, kdy u ženy není možný pohlavní styk z důvodu bolesti při průniku penisu přes poševní vchod. Bolestivost  ovšem není pouze při pohlavním styku s mužem, ale i při používání erotických pomůcek, gynekologických vyšetřeních dokonce při autoerotice vlastním prstem.

Kupodivu se jedná o dosti častý problém.

Většinou je vaginizmus spojen se zúžením poševního vchodu následkem spasmu svalů hráze a pochvy. Vznik není zcela jasný. Může se v anamnéze dohledat strach z opačného pohlaví, stud, nervozita, sexuální zneužívání, onkologická léčba, ženské operace, přechod, ale také může vzniknout bez jasné příčiny.

Jedná se o začarovaný kruh navzájem se podporujících reakcí: typicky bolestivý styk-psychická nepohoda a strach před další bolestí (i podvědomě) – zvýšení svalového napětí poševního vchodu – bolestivý styk.

Zkušenost mám takovou, že léčba problému bývá svízelná a dlouhodobá. Každý obor přistupuje k potížím svým vlastním pohledem. Velmi často se setkávám s pacientkami, které prošli náročnou a dlouhou psychologickou léčbou s nepřesvědčivým výsledkem, dále gynekologická léčba spočívající v aplikaci anestetických mastí, podpoře kluzkosti (lubrikanty), aplikaci estrogenů, až po doporučení o mechanickou dilataci vibrátory, balonky a podobně. Další na řadě bývá sexuologická léčba.

Já při vyšetření pravidelně zjišťuji 2 stavy, případně jejich kombinaci. Vždy je přítomna svalová hypertrofie poševního vchodu, někdy i podél poševních stěn. Někdy se přidružuje pevný prstenec panenské blány. Je to takto jednoduché.

Léčba. Je  jednoduchá a rychlá, odpadá psychologie i různé dilatace a léky. Je potřeba přerušit bludný kruh, který jsem popisoval výše.  Zcela bezkonkurenční metodou je aplikace botulotoxinu, někdy v kombinaci s chirurgickou metodou rozšíření prstence panenské blány.  Léčba funguje téměř 100% a vyléčení je většinou trvalé.
Žena, která nemá bolest při styku, nemá obavy a podvědomě se styku nebrání, nestahuje svaly pánevního dna, tyto nejdou do spasmu a nevzniká bludný kruh. Tento stav trvá i po opadnutí účinnosti botulotoxinu, protože se tím „odblokuje hlava“.


Ženy, které se s vaginismem léčí často měsíce i roky, jsou bez obtíží během 3 dnů.

bottom of page